Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website 2ndskin.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld, echter kan 2nd skin niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 2nd skin garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. 2nd skin wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

2nd skin behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2nd skin. U mag informatie op deze website wel downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen

2nd skin behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


© 2nd skin Oosteinde 11 r Barendrecht | website verzorgd door Vuijst Visuals

© 2nd skin Oosteinde 11 r Barendrecht
website verzorgd door Vuijst Visuals