2ndskin-project-Vlaardingen-15
Een bewezen concept
door samen­werking

Het unieke 2nd skin is ontwikkeld door:

EIT Climate-KIC

EIT Climate-KIC is een kennis- en innovatiegemeenschap die werkt aan het versnellen van de overgang naar een economie zonder koolstofuitstoot. Gesteund door het European Institute of Innovation and Technology (EIT), identificeren en ondersteunen ze innovatie die de samenleving helpt de klimaatverandering te verzachten en aan te passen. EIT Climate-KIC brengt partners in de wereld van het bedrijfsleven, de academische wereld, de publieke sector en de non-profitsector samen om expertisenetwerken te creëren waarmee innovatieve producten, diensten en systemen kunnen worden ontwikkeld, op de markt gebracht en opgeschaald voor gevolg.

In samenwerking met EIT Climate-KIC is het 2nd skin concept werkelijkheid geworden. In 2018 zijn als pilot 12 Nul-Op-de-Meter (NOM) appartementen gerealiseerd met 2nd skin Zero Energy. Dit was tevens één van de eerste projecten in Nederland met het label Nul-Op-de-meter voor portieketagewoningen. Aansluitend zijn in 2019 ook 183 woningen uitgevoerd met 2nd skin Premium. Momenteel zijn er ontwikkelingen gaande waarbij de focus ligt op de mogelijkheden van het opschalen van 2nd skin.

TU-Delft

De TU Delft is de grootste technische universiteit van Nederland. Vanuit een traditie van meer dan 175 jaar op het gebied van civiele techniek, heeft de TU Delft een breed onderzoek-portfolio ontwikkeld. Momenteel doen ze wereldwijd toonaangevend onderzoek op uiteenlopende gebieden als quantum-nano, bio-nano, maritieme techniek, bouwkunde, transport, watermanagement, lucht- en ruimtevaarttechnologie en robotica. Daarbij werkt TU Delft samen met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland en staat de universiteit bekend om een hoge standaard van onderzoek.

De wetenschappers van TU Delft werken samen met 2nd skin aan oplossingen voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. TU Delft is de partner die niet alleen kijkt naar de techniek en innovaties, maar ook hoe bewoners dit ervaren. Zowel tijdens het proces, als na oplevering, door middel van monitoring, rapportages en adviezen.

BIK bouw

BIK bouw staat voor Bouwen In Ketensamenwerking. De kracht van BIK bouw is het bundelen van de kennis en kunde die in de keten aanwezig is. Samen met de partners biedt BIK bouw integrale en duurzame oplossingen voor nieuwbouw, renovatie, transformatie en innovatie. Het als doel is waarde toe voegen aan vastgoed en het bieden van betaalbaar wooncomfort voor iedere bewoner en gebruiker. BIK bouw onderscheidt zich door samen te werken met alle partijen, zowel downstream als upstream in de keten. ‘Samen bereik je namelijk meer dan alleen’, is het motto. 

Bij het ontwikkelen van 2nd skin heeft BIK bouw de kennis en kunde van de bouwwereld meegebracht. BIK bouw is daarbij de bouwpartner voor de projecten van 2nd skin.

In samenwerking met:

2ndskin-IMG_5351
2nd Skin
Innovatief en duurzaam
Social media

Volg ons op onderstaande kanalen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 2nd skin? Laat uw gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief.