17-12-2020

Waterweg Wonen blij met samenwerking

Marieke Kolsteeg is in haar hoedanigheid als directeur-bestuurder van woningcorporatie Waterweg Wonen uit Vlaardingen onze ‘klant’. In dit interview vertelt zij over onze samenwerking en hoe die zich verhoudt ten opzichte van andere stakeholders, zoals bewoners en de landelijke en gemeentelijke overheid.

Marieke Kolsteeg: “Het is voor heel Nederland een uitdaging om energetisch sterker te worden. Waterweg Wonen is als woningcorporatie een voortrekker op het gebied van het verduurzamen van haar bezit met behulp van innovatieve methodes. Daarom zijn wij de samenwerking met 2nd skin aangegaan.”

Uitdaging
Wij hebben ons concept voor het eerst toegepast in een appartementencomplex aan de Soendalaan in Vlaardingen. Die proef besloeg twaalf portiek appartementen uit de jaren ’50. Een overzichtelijk complex, waar ‘Nul op de meter’ is toegepast. Marieke: “De uitdaging voor duurzame en innovatieve renovatieprojecten is dat er met meerdere bewoners rekening gehouden moet worden. Waterweg Wonen investeerde om aan te tonen dat ‘Nul op de meter’ werkt. Die proef aan de Soendalaan was de start van onze verdere samenwerking. Inmiddels heeft 2nd skin een aantal grotere complexen in Vlaardingen gerenoveerd.”

‘Nul op de meter’
Marieke vervolgt: “Op basis van de proef hebben we een reëel traject in gang gezet voor de overige complexen. Daarin passen we minder vergaande maatregelen toe. ‘Nul op de meter’ is vooralsnog niet rendabel. Het is een uitdaging die we als corporaties gezamenlijk met de landelijke overheid moeten aangaan. De overheid heeft getekend voor de internationale klimaatdoelstellingen. Op nationaal niveau vertalen ze die doelstellingen in afspraken met de woningcorporaties, die de helft van alle woningen in Nederland in bezit hebben.”

Overheid
Marieke geeft aan dat Waterweg Wonen achter het nobele streven van de klimaatdoelstellingen staan. “We zijn een maatschappelijk betrokken partij. Maar het blijkt een enorme financiële opgave voor de corporaties. De overheid moet de corporaties meer armslag bieden om de klimaatopgave uit te voeren.” Ze vervolgt: “Wanneer bijvoorbeeld de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, komt er voor Waterweg Wonen jaarlijks negen miljoen euro beschikbaar die we kunnen aanwenden voor de realisatie van de klimaatdoelstellingen!”

Vanzelfsprekend
Met de gemeentelijke overheid worden afspraken gemaakt op basis van hun woonvisie. Marieke vertelt dat ze als corporatie een bod doen om die visie te realiseren. Met de gemeente en huurdersorganisaties maken ze prestatieafspraken over renovaties en de duurzame doelstellingen die ze willen behalen. Marieke: “Waar de belangen van individuele huurders in het hier en nu liggen, maken we met de huurdersorganisaties afspraken op de langere termijn.”

Early adopting
“Door onze huurders zijn we teruggekomen op onze ‘early adopting’ van innovatief verduurzamen”, zegt Marieke, “Verduurzamen moet vanzelfsprekend zijn. Een deel van onze bewoners sluit zich daarbij aan, maar veel van onze huurders hebben dagelijkse zorgen die concreter wegen dan innovatieve verduurzamingsmaatregelen.” Daarom streeft Waterweg Wonen naar minimale inbreuk op het dagelijkse leven van hun bewoners. Marieke: “In dat opzicht is 2nd skin een logische en zeer goede partner! In een klankbordgroep laten zij bewoners meedenken over de duurzame renovatie van hun woningen. Uit die klankbordgroepen komt bijvoorbeeld naar voren dat bewoners veel waarde hechten aan een goed verwarmde woning, die ook esthetisch goed voor de dag moet komen.”

Succesvolle samenwerking
Door het aanbrengen van een ‘onzichtbare’ tweede laag worden de woningen optimaal geïsoleerd. Marieke: “Dat is ook direct de kern van onze succesvolle samenwerking met 2nd skin. Ze voeren prachtige renovaties uit, waardoor ons oude bezit, wat vaak architectonisch goede gebouwen zijn, een wezenlijke opfrisbeurt krijgt. En daar worden de bewoners blij van!” Marieke is blij met de aandacht die 2nd skin voor de bewoners heeft. “Sowieso voeren zij hun werkzaamheden uit met minimale belasting voor de huurders. Het uitgangspunt daarbij is de persoonlijke situatie zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, met minimale invloed op de bouwstroom.” De wijze waarop 2nd skin daarmee omgaat is volgens Marieke het succes van de samenwerking. En tot slot: “De reactie van bewoners is vaak ‘jammer dat het werk achter de rug is. Het was gezellig, en goed geregeld!’ Dat zegt wat mij betreft voldoende!”

2ndskin-IMG_5607

2nd Skin

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
contact opnemen
Social media

Volg ons op onderstaande kanalen en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom 2nd skin? Laat uw gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief.